Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sú zelené hodnoty na Slovensku aplikovateľné? (Bratislava, 25. Február 2010)

Sú zelené hodnoty na Slovensku aplikovateľné, alebo je to len číry romantizmus niekoľkých ochranárov? To bola hlavná téma stretnutia pravidelného Klubu Nového Slova, ktorý sa konal za mimoriadneho záujmu verejnosti dňa 25. februára 2010. Bol pripravený v rámci dlhodobej spolupráce s Inštitútom ASA. Hosťami boli ochranári Juraj Lukáč, Juraj Smatana a environmentálny filozof Petr Jemelka z Masarykovej univerzity v Brne. Neprekvapivým výsledkom fundovanej diskusie z podujatia je definovanie verejného záujmu ako potreby vytvorenia biofilnej kultúry, teda kultúry, ktorá je schopná existovať v súlade s prírodou. Dôsledky pre praktický život i pre politiku, podľa diskutujúcich, budú obrovské.

Viac o podujatí , ktoré moderoval Slávo Lešňák , nájdete v zázname z pravidelného stretnutia na stránkach najbližšieho čísla spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk).
Fotogaléria
Komentáre