Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

„Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom.“ (Gunduličova 12, Bratislava, 23. Jún 2016)

Dňa 23. júna 2016 sa v priestoroch Inštitútu ASA konal krst knižnej novinky prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Ing. Pavlíny Ivanovej, PhD. s názvom Štvrtá industriálna revolúcia a piaty civilizačný zlom. Vedecká monografia P. Staněka, a P. Ivanovej, obsahuje veľa nových informácií,analýz, myšlienok a paradigiem. Prof. Staněk považuje za hlavný prínos knihy snahu o metodologickú a obsahovú inováciu v prístupe k skúmaniu ekonomického vývoja. Autori v knihe upozorňujú, že štvrtá priemyselná revolúcia nie je víziou vzdialenej budúcnosti, ale skutočnosťou, ktorá je už tu a je potretné sa jej prispôsobiť.

Podľa nich 4. priemyslelná revolúcia úplne zmení nielen fungovanie a súčasnú skladbu hospodárstva Slovenska, ale aj fungovanie spoločnosti. Podľa nich je však problematický proces prípravy a adaptácie na prichádzajúce zmeny. Elity preto musia nevyhnutne reagovať na prichádzajúce zmeny a prijímať adekvátne opatrenia. Prof. Staněk však poukázal na zlý prístup Európskej únie, od ktorej sa aj v súčasnosti vyžaduje pružná adaptácia na zmeny a prijímanie adekvátnych opatrení na ochranu ekonomík, ale žiaľ, čím viac zmien sa od nej vyžaduje, tým strnulejšie reaguje a sledujeme stále väčšie prehlbovanie priepasti medzi politikou a ekonomickými cieľmi únie.
Komentáre