Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti (Bratislava, 9. Marec 2010)

Hotel Bôrik bol svedkom verejnej oponentúry „Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti“ organizovanej Úradom vlády SR, Slovenskou Akadémiou Vied a Inštitútom ASA. Úvodné diskusie o zrode tohto dokumentu potvrdili, že by mal byť objektívnou vedeckou výpoveďou o potenciálnom smerovaní Slovenska a zároveň o kontinuite a stabilite jeho strategického smerovania bez ohľadu na program a ideológiu po sebe nastupujúcich vlád.

Komentáre