Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Stratégia zahraničnej politiky Slovenskej Republiky (Bratislava, 25. Október 2007)

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV zorganizoval 25. októbra 2007 pracovný seminár na tému: „Stratégia zahraničnej politiky SR“, ktorý bol príspevkom k diskusii o pripravovanom strategickom dokumente Vízia Slovenskej republiky do roku 2030. Úvodné slovo k problematike predniesli Peter Juza a Oskar Krejčí.V rámci diskusie zúčastnení experti formulovali svoje videnie praktickej aktívnej adaptácie štátu na budúcnosť v systéme medzinárodných vzťahov.Akcentované boli najmä oblasti, ako znalostný segment zahraničnej politiky, resp. potreba identifikovania inovačného indexu Slovenskej republiky v globálnom kontexte. Diskutujúci sa pokúsili vymedziť aj možnosti nového prístupu k diverzifikácii informačných zdrojov, kde dochádza k nežiaducej koncentrácii a vytváraniu virtuálnej reality, čo negatívne vplýva na informačnú bezpečnosť Slovenskej republiky a celkovú konfiguráciu vzťahov v rámci svetovej politiky.

Fotogaléria
Komentáre