Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Stratégia hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky (Bratislava, 16. Marec 2011)

Ing. Ivan Okáli, DrSc., významný slovenský ekonóm, ktorý sa roky venuje o.i. problematike hospodárskej politiky EÚ, hospodárskemu rastu a stabilite, konvergencii štátov a regiónov.... bol hosťom dňa 16. februára 2011 Klubu Nového slova (pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV). Podujatie, ktoré sa tešilo veľkému záujmu a moderoval ho doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. malo názov: Stratégia hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky. Členom autorského tímu, ktorý spracoval dokument Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (Veda Bratislava 2010, ISBN 978-80-224-1151-6) bol aj I. Okáli, ktorý v úvodnom slove akcentoval dôležitosť strategického ekonomického myslenia a nutnosti generovania pozitívnych impulzov pre spoločnosť („...stimuluj, inak zomrieš...“ Joseph E. Stiglitz), čo dnešnej vládnucej elite zjavne chýba.

Záznam z pravidelného klubového stretnutia, vrátane hlavných otázok z diskusie nájdete na www.noveslovo.sk, kde sú publikované aj informácie o pripravovaných podujatiach Klubu Nového slova.
Fotogaléria
Komentáre