Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030 (Bratislava, 20. September 2007)

V priestoroch hotela Danube v Bratislave sa dňa 24. septembra 2007 konal seminár k „Východiskám stratégie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky“, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy). Uvedeným podujatím bola zahájená verejná diskusia k pripravovanému dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2030“, ktorého východiská uviedol minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Podujatia sa zúčastnili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predstavitelia profesionálnych energetických združení, zástupcovia podnikateľských subjektov operujúcich v energetickom segmente hospodárstva, zástupcovia orgánov štátnej správy, regiónov a mimovládnych organizácií.

Komentáre