Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska (Bratislava, 4. September 2007)

Dňa 4. septembra 2007 sa na pôde inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) uskutočnil interný seminár „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska“, ktorým bola zahájená odborná diskusia k dokumentu „Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030“, ktorý spracovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiku. Na internom seminári, ktorého sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, vybraní ministri vlády Slovenskej republiky, štátni tajomníci ministerstiev a členovia Zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, dokument oficiálne predstavil a uviedol Minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. Verejná diskusia k predkladanému dokumentu bude pokračovať konferenciou, ktorú pripravuje Úrad vlády Slovenskej republiky, inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v druhej polovici septembra 2007.


Doc. Ing. Ľubomír JAHNÁTEK, CSc.
userfiles/file/Vych_strat_energ_bezp_SR(1)(1).doc

Komentáre