Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

STRAŠIDLÁ MARXA (Bratislava, 7. Február 2012)

Poznáte to, v každej intelektuálnej debate sa vyskytujú celé davy tých, ktorí vyhlasujú „...smrť Marxa a marxizmu...“, víťazstvo „nového“ svetového poriadku a staronových vízií sveta. Každodenná realita však hovorí o inom! Stretnutie Klubu Nového slova dňa 7. februára 2012, pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a ostatnými partnermi, ktoré moderoval Peter Dinuš, bolo posvätené práve tejto téme. Hosť a prekladateľ knihy J. Derrida Strašidlá Marxa, inak riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie FSV UK v Bratislave doc. Mgr. Martin Kánovský, PhD., účastníkov zoznámil s aktuálnym stavom diskusie o zvláštnej štruktúre a plejáde duchov, tieňov, príznakov a strašidiel.... Pravidelný záznam zo stretnutia nájdete, ako obvykle, na stránkach spoločensko-politického týždenníku SLOVO (www.noveslovo.sk).

Fotogaléria
Komentáre