Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Štát, na ktorý nemáme byť prečo hrdí (Brstislava, 26. Marec 2009)

Vojnový Slovenský štát sa v rozpore s legendami jeho prívržencov nezrodil ako vyjadrenie vôle a zavŕšenie „tisícročného úsilia národa". Pred sedemdesiatimi rokmi, 14. marca 1939, vznikol výlučne ako súčasť plánov Adolfa Hitlera na ovládnutie Európy, ako výsledok nacistického diktátu.

V takomto duchu sa nieslo stretnutie Klubu Nového slova, ktorého spoluorganizátormi boli Inštitút ASA a Národné osvetové centrum.
Hosťami podujatia boli riaditeľ múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Stanislav Mičev a historik a publicista Eduard Chmelár.
Mimoriadne živá diskusia, ktorá nasledovala po vystúpení hostí, len potvrdila, že uvedená téma je neustále aktuálna a treba ju objektívne, na základe historických faktov verejnosti ozrejmovať a demytologizovať.
Záznam z podujatia, ktoré moderoval Martin Krno, nájdete exkluzívne na stránkach SLOVA (www.noveslovo.sk).
Komentáre