Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Spomienka na generála Jána Nálepku (Gunduličova 12, Bratislava, 13. November 2013)

Pri príležitosti 70. výročia udatnej smrti (16. novembra 1943 v boji o Ovruč) hrdinu Sovietskeho zväzu, slovenského dôstojníka a partizánskeho veliteľa kpt. Jána Nálepku, v roku 2007 povýšeného na brigádneho generála in memoriam, usporiadal Klub Nového slova v spolupráci s ASA, SZPB, Združením slovanskej vzájomnosti a Slovensko-ukrajinskej spoločnosti spomienkovú besedu. Okrem predstaviteľov týchto organizácií sa na podujatí zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectiev Ruskej federácie, Ukrajiny a Bieloruska v Bratislave. Historik z Ministerstva obrany SR Anton Hrnko v úvodnej prednáške priblížil životné osudy Nálepku pred tým, ako narukoval na východný front, vrátane menej známych faktov o jeho sporoch ako učiteľa v Stupave s miestnymi ľudákmi. Členka vedenia Medzinárodného slovanského výboru Dagmar Bollová sa sústredila na Nálepkovu odbojovú činnosť na nacistami okupovanom území Sovietskeho zväzu, na kontakty s ukrajinskými a bieloruskými partizánmi, ako aj na aktuálnosť jeho odkazu pre súčasnosť. Podpredseda KNS Martin Krno, ktorý besedu viedol, priblížil posledný boj hrdinu v ukrajinskom meste Ovruč a na jeho bezprostredné vzťahy s tamojším obyvateľstvom. Predseda Ústrednej rady SZPB Pavol Sečkár hovoril o podujatiach, ktoré jeho organizácia pripravila v zahraničí pri príležitosti vlaňajšieho 100. výročia narodenia a tohtoročného 70. výročia udatnej smrti Jána Nálepku. Predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Ladislav Skrak priblížil aj s premietaním diafilmov výstavy diel slovenských autorov venovaných protifašistickému hnutiu a osobitne Jánovi Nálepkovi, ktoré otvorili v Kyjeve, Bratislave a najnovšie v Minsku. Besedu zakončila diskusia, v ktorej vystúpili aj prítomní diplomati a aktivisti, ktorí sa zaujímajú najmä o vojenskú históriu.

Komentáre