Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sociálny štát - podpora vzdelávania, vedy a výskumu (Bratislava, 13. Marec 2006)

Cieľom odborného seminára bolo zadefinovať sociálno-demokratickú alternatívu v oblasti podpory a rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu v podmienkach Slovenskej republiky.

Na seminári bol ponúknutý širší pohľad na problematiku investovania verejných zdrojov do ľudského kapitálu, na dlhodobé a koncepčné riešenie otázky celoživotného a neformálneho vzdelávania, na komplexnú reformu vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy, cez základné, stredné až po vysoké školstvo, či na segment investovania do podpory voľno-časových aktivít detí a mládeže. Taktiež bola otvorená diskusia k zadefinovaniu spoločenského statusu učiteľa - pedagóga.

Referáty na seminári predniesli:
Doc. JUDr. Robert FICO, CSc.
PhDr. Dušan ČAPLOVIČ, DrSc.
Prof. Ing. Vladimír BÁLEŠ, DrSc.
Doc. PhDr. František GAHÉR, CSc.
Prof. MUDr. Ján SLEZÁK, PhD. 
Komentáre