Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Sociálno-kritický pohľad na súčasné problémy medzinárodných vzťahov. (Bratislava, 25. Máj 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 25.septembra 2008 uskutočnil okrúhly stôl na tému: Sociálno-kritický pohľad na súčasné problémy medzinárodných vzťahov. Podujatie, ktoré moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA doc. Peter Juza, CSc., PhD., bolo prvým poprázdninovým v rámci dlhodobého projektu: Postmoderna a súčasné medzinárodné vzťahy. Úvodné výstúpenie predniesol doc. PhDr.

František Škvrnda, CSc. (príloha) a následný komentár doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. Odoborníci z praxe, sféry vzdelávania a teórie rozobrali rôzne aspekty a pohľady na súčasnú problematiku medzinárodných vzťahov, pričom sa zhodli, že je potrebné, aby sa zmenil systém riešenia problémov vo svete. Samostatným okruhom diskusie bolo hľadané rovnováhy vo vzťahu veľmoc(i) verzus malé štáty, pričom ako základná téza bola akceptovaná axióma, že dejiny nie sú ľahkým terénom a taktiež, že nie je možné sa uspokojiť s fragmentárnym prístupom k riešeniu vedlajších dôsledkov globalizácie. Tie sa negatívne týkajú predovšetkým malých štátov. 
Fotogaléria
Komentáre