Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete (Bratislava, 17. September 2011)

Jesennú sezónu série spoločných podujatí Inštitútu ASA a Klubu Nového slova, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. septembra 2009 v priestoroch partnera - Univerzitnej knižnice v Bratislave, zahájilo stretnutie a diskusia s ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslavom Lajčákom. V úvodnom slove a počas zaujímavej diskusie minister zahraničných vecí podrobne vysvetlil pozície a postoje Slovenskej republiky k aktuálnym otázkam medzinárodných vzťahov, pričom identifikoval aj limity Slovenska vplývať na niektoré európske a globálne procesy. Diskusiu moderoval Peter Juza.

Záznam nájdete na www.noveslovo.sk.          
Komentáre