Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie (Brstislava, 26. Október 2007)

Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV uskutočnil dňa 26. októbra 2007 v priestoroch inštitútu ASA na Gunduličovej ulici č.12 v Bratislave okrúhly stôl na tému: „Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie“ za účasti historikov, politológov, politikov a iných odborníkov. Diskusiu otvoril a viedol výkonný riaditeľ inštitútu ASA doc. P. Juza. Kvalifikovanú informáciu o aktuálnom stave vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou predniesol Pavol Hamžík, poradca ministra. V nasledujúcej časti prezentoval sociológ Jozef Schwarz analytický materiál k tejto téme pod názvom: „Nie ospravedlňovanie, ale zmierenie“.

Informácia o diskusii – guľatom stole.

Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV uskutočnil dňa 26. októbra 2007 v priestoroch inštitútu ASA na Gunduličovej ulici č.12 v Bratislave okrúhly stôl na tému:
„Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie“ za účasti historikov, politológov, politikov a iných odborníkov.
Diskusiu otvoril a viedol výkonný riaditeľ inštitútu ASA doc. P. Juza. Kvalifikovanú informáciu o aktuálnom stave vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou predniesol Pavol Hamžík, poradca ministra. V nasledujúcej časti prezentoval sociológ Jozef Schwarz analytický materiál k tejto téme pod názvom: „Nie ospravedlňovanie, ale zmierenie“.
V následnej otvorenej diskusii boli zdôraznené viaceré historické súvislosti týchto vzťahov a vyzdvihnuté niektoré tendencie a najmä dlhodobé trendy, ktoré sú prekážkou ich normálnosti. Stále prítomným momentom diskusie bola snaha hľadať postupy a prostriedky, ktoré by umožnili perspektívu slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských vzťahov na úrovni 21. storočia a ich občiansky kultivované riešenie v súlade s normami Európskej únie a v záujme obidvoch národov pri rešpektovaní ich štátoprávnej suverenity a individuálnych práv menšín.
Na záver okrúhleho stola bolo možné konštatovať, že v nasledujúcom období sa musí práca na rozvoji slovensko-maďarských vzťahov na slovenskej strane vyznačovať:
- koncepčnosťou (presadiť systém práce a jasné ciele)
- ofenzívnosťou (prejsť z prevládajúcej defenzívy do žiadanej aktivity)
- medializáciou (zlepšiť informovanosť o svojich cieľoch a postupoch)
- podporou „drobnej práce“ (aktivizovať občianske iniciatívy na „poli“ zvyšovania kvality týchto vzťahov)
- slovakizáciou (slovakizovať v potrebnej miere predovšetkým politicky, ekonomicky a kultúrne priestory v ktorých sa naše vzťahy odohrávajú)
- a zvýšeným dôrazom na prácu so slovenskou menšinou v Maďarsku (pokus o jej „resuscitáciu“)

J. Schwarz

Odborná prezentácia:
Mgr. Jozef Schwarz  
Komentáre