Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Slovensko-maďarské vzťahy – zmierenie 2. časť (Bratislava, 9. November 2007)

Na pôde inštitútu ASA sa dňa 9. novembra 2007 uskutočnil ďalší zo série okrúhlych stolov venujúcich sa téme „Slovensko-maďarské vzťahy“. Podujatie bolo pripravené pre historikov, politológov, politikov a iných odborníkov inštitútom ASA v spolupráci Ústavom politických vied SAV. Úvodné substantívne vystúpenia na okrúhlom stole, ktoré podrobne analyzovali historický a právny kontext súčasnej kvality slovensko-maďarských vzťahov predniesli PhDr. Ladislav Deák, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Informácia o diskusii – guľatom stole II.

Na pôde inštitútu ASA sa dňa 9. novembra 2007 uskutočnil ďalší zo série okrúhlych stolov venujúcich sa téme „Slovensko-maďarské vzťahy“.
Podujatie bolo pripravené pre historikov, politológov, politikov a iných odborníkov inštitútom ASA v spolupráci Ústavom politických vied SAV.
Úvodné substantívne vystúpenia na okrúhlom stole, ktoré podrobne analyzovali historický a právny kontext súčasnej kvality slovensko-maďarských vzťahov predniesli PhDr. Ladislav Deák, DrSc. a prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
V následnej diskusii zúčastnení akcentovali jednotlivé historické a právne súvislosti vzťahov a poukázali na niektoré dlhodobé negatívne trendy, ktoré majúc oporu mimo Slovenska, zahmlievajú a deformujú normálnu paradigmu vývoja vzťahov.
Súčasťou diskusie bola aj téma aplikácie relevantnej koncepcie riešenia slovensko-maďarských vzťahov, ktorá sa opiera o historické fakty a skutočnosť, že je potrebné riešenie zodpovedajúce úrovni rozvoja spoločnosti v 21. storočí, pri akceptovaní a rešpektovaní suverenity v rámci Európskej únie.
Fotogaléria
Komentáre