Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Slovensko - maďarské (a naopak) vzťahy: voľby 2010 (Bratislava, 28. Apríl 2010)

Maďarsko už má po parlamentných voľbách a ich výsledky sú známe. Slovensko sa na svoj „sviatok demokracie“ teší a preto bola zaujímavá diskusia, ako sa môžu ďalej vyvíjať vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, keď sa volebný cyklus uzavrie. Stretnutie Klubu Nového Slova dňa 28. apríla 2010, ktorý bol pripravený v spolupráci s Inštitútom ASA sa venoval tejto štrukturálne rozvrstvenej téme.

Hosťami podujatia boli László Őllős z Filozofickej fakulty UKF v Nitre a bývalý diplomat a publicista Viliam Roth.
Interaktívny dialóg hosti so zúčastnenými na podujatí moderoval Jozef Lysý. Záznam z pravidelného stretnutia nájdete na stránkach spoločensko-politického týždenníka SLOVO
Komentáre