Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

SLOVENSKO A ODKAZ NOVEMBRA 1989 (Bratislava, 13. November 2009)

November 1989 predstavuje historický zlom a oficiálny začiatok zmien v politickom a spoločenskom vývoji Slovenska v rámci československého štátu. Udalosti z konca roku 1989 boli impulzom ku kvalitatívne novému správaniu sa vtedajších elít - k dialógu medzi starou a nastupujúcou mocou, ktorý prebiehal až do parlamentných volieb v roku 1990. Proces prechodu od dovtedajšieho spoločensko-ekonomického k novému usporiadaniu spoločnosti bol však podstatne zložitejší a podieľalo sa na ňom nepomerne viac aktérov, než spomínajú doterajšie hodnotenia. Dňa 13. novembra 2009 sa uskutočnila v konferenčnej sále hotela Bôrik vedecká konferencia k 20. výročiu zlomových udalostí v novembri 1989 pod názvom "SLOVENSKO A ODKAZ NOVEMBRA 1989“, ktorú pripravili Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA.

Konferenciu otvoril V. Faič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda správnej rady ASA.
V prvom bloku vedeckej konferencie vystúpili J.E. I. Gašparovič, prezident SR, P. Paška, predseda NR SR a R. Fico, predseda vlády SR, ktorý prevzal nad konferenciou záštitu. Ďalej v tejto časti podujatia vystúpili Ján Chryzostom kardinál Korec, I. Laluha so spomienkou na A. Dubčeka a poslanec Európskeho parlamentu B. Zala.
V druhom bloku vystúpilo 21 domácich a zahraničných účastníkov, politológov, historikov, ekonómov, sociológov, vysokoškolských pedagógov... analyzovalo, kam a ako sa Slovensko posunulo v kontexte zmien po roku 1989.
Počas vedeckej konferencie sa uskutočnila prezentácia za účasti pani Candidy M. Venturovej (Portugalsko) zborníku: Alexander Dubček politik, štátnik, humanista, ktorý editovali: I. Laluha, E. Petrovičová a M. Pekník, vydali spoločne Ústav politických vied SAV, Vydavateľstvo SAV VEDA a Inštitút ASA.
Vedeckú konferenciu postupne moderovali M. Číž, podpredseda NR SR, P. Juza, výkonný riaditeľ ASA a M. Pekník, riaditeľ ÚPV SAV.
Záverečné slovo predniesol P. Juza, výkonný riaditeľ ASA, ktorý akcentoval, že vedecká konferencia, ktorá bola súčasťou komplexu podujatí spojených s pripomenutím si udalostí z roku 1989, bez ideologického náhľadu, ktorý bol o.i. konsenzuálne odmietnutý účastníkmi, z multidisciplinárneho hľadiska skúmala politický a spoločenský vývoj na Slovensku od roku 1989 až po súčasnosť a z vedeckého aspektu výrazne eliminovala doteraz zjednodušujúci rámec poznania novodobej histórie Slovenska.
Z vedeckej konferencie bude vydaný samostatný zborník.
 

Peter Juza
Komentáre