Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Školstvo dvadsať rokov po... (Bratislava, 28. Október 2009)

28. októbra 2009 bol hosťom pravidelného Klubu Nového slova, pripraveným v spolupráci s Inštitútom ASA a Národným osvetovým centrom v Bratislave, rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. František Gahér CSc. Besedu o tom, v akej kondícii je po dvadsiatich rokoch slovenské školstvo, moderovala Gabriela Rothmayerová (záznam nájdete exkluzívne na stránkach SLOVA - www.noveslovo.sk). F. Gahér považuje za najväčší výdobytok novembra 1989 akademické práva a slobody. Zdôraznil, že o budúcnosť univerzity sa musia zaslúžiť všetky vedné disciplíny, ale podstatnú úlohu zohrávajú v súčasnosti humanitné vedy.

Vyjadril sa k smerovaniu Univerzity Komenského, ale aj vysokého školstva na Slovensku po akreditáciách. Rektor UK nesúhlasí s tými tendenciami reforiem vysokoškolského vzdelania a vedy, ktoré oslabujú tradiční ideu vzdelanosti, ale usilujú o riadenie, kontrolu a potlačovanie slobodného ducha. Pre toho, kto pozná situáciu na niektorých našich humanitných fakultách nie je prekvapením ani rektorova kritika vysokého školstva, ktoré chce vedenie produkovať, obchodovať, kupovať ako surovinu, ktorá postačí práve na to, aby boli ľudia flexibilný pre pracovný proces a disponibilný pre zábavný priemysel.

Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre