Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Rusko po prezidentských voľbách 2008 (Bratislava, 21. Máj 2008)

V rámci pokračovania v organizovaní spoločných podujatí Inštitút ASA a Klub Nového slova pripravili 21. mája 2008 ďalšiu akciu - tematickú besedu: „Rusko po prezidentských voľbách 2008“.

V úvode Miroslav Pekník, ktorý celé podujatie moderoval, predstavil spoločnú publikáciu Inštitútu ASA a Ústavu politických vied SAV z dielne renomovaného slovenského historika Mariána Hronského „Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918 - Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu“.
V besede, ktorá sa tešila mimoriadnemu záujmu odbornej a laickej verejnosti, s úvodmi do problematiky vystúpili politológovia: Oskar Krejčí (Praha) a Peter Juza (Bratislava).
Obaja pri svojich analýzach možných scenárov postvolebného obdobia v postputinovskom Rusku poukázali na zahajujúce sa postunitárne obdobie, ako aj na fenomén difúzie moci v krajine získavajúcej objektívne nové sebavedomie. Taktiež bola akcentovaná potreba pragmatického, neemocionálneho a korektného prístupu k Rusku a v prípade formovania dvojstranných vzťahov, aj na potrebu rozumného presadzovania a recipročne adekvátneho chápania parametrov „národného egoizmu“.
Záznam zo besedy nájdete na www.noveslovo.sk 
Fotogaléria
Komentáre