Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

RUSKÁ GEOPOLITIKA, GEOPOLITIKA RUSKA (Bratislava, 17. Máj 2012)

Nový a netradičný pohľad na ruskú geopolitiku, na ruskú ideu, na samotné Rusko, ktoré bolo a je vplyvným elementom svetovej politiky, bol témou stretnutia Klubu Nového slova dňa 17. mája 2012, ktorý bol pripravený v spolupráci s Vysokou školou medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe a Inštitútom ASA. Úvodnú prednášku: TRETÍ RÍM - HISTORICKÝ GEOPOLITICKÝ MEGAPROJEKT RUSKA predniesol Peter Juza. Druhú: GEOPOLITIKA RUSKA A V.PUTIN zaistil zahraničný hosť - Oskar Krejčí. Písomný záznam z podujatia, ako aj viedo nájdete na stránke spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk).

Fotogaléria
Komentáre