Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

RODOVÉ NE/ROVNOSTI V NAŠEJ SPOLOČNOSTI: ČO S NIMI? (Bratislava, Gunduličova 12, 27. Jún 2012)

Posledné predprázdninové stretnutie Klubu Nového Slova pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV bolo zamerané problematike rodových ne/rovností v našej spoločnosti a hľadaniu odpovedí, čo s nimi. Hostkami podujatia boli filozofka a spisovateľka Etela Farkašová, ktorá si ešte pozvala výpomoc: filozofky Zuzanu Kiczkovú a Marianu Szapuovú. V rámci kultivovanej diskusie hostky Klubu NS poukázali na mnohé rodové stereotypy, ktoré sú v našej spoločnosti prítomné, ale aj na pozitívne posuny v tejto sfére. Písomný a viedo záznam z podujatia, ktoré sa konalo 27. júna 2012, nájdete exkluzívne na stránkach spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk).

Komentáre