Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Reforma Európskej únie a strategické smerovanie Slovenska (Gunduličova 12, Bratislava, 25. November 2013)

Známy slovenský ekonóm a prognostik prof. Peter Staněk, viedol na Inštitúte ASA dňa 25. 11. 2013, ďalšiu zo série prednášok na aktuálnu tému prebiehajúcich reformných snáh v rámci Európskej únie, ktorú aplikoval na konkrétne možnosti prorastových opatrení v Slovenskej republike. Dôkazom nielen aktuálnosti, ale aj dôležitosti uvedených tém, bola dvojhodinová diskusia, ktorá neobišla také témy ako napríklad: „aktivity Európskej centrálnej banky, euroatlantická zóna voľného obchodu, prečo je EÚ stále zaujímavým odbytiskom pre čínsku produkciu, ak produktivita práce v EÚ rastie, prečo mzdy stagnujú, problematika nízkeho výberu koroporátnych daní, programy zamestnávania mladých ľudí v EÚ, niektoré špecifiká rozpočtu EÚ na roky 2014-2020“ a nakoniec zazneli aj viaceré zaujímavé návrhy, ako využiť potenciál Slovenska pre nový hospodársky rast.

Fotogaléria
Komentáre