Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prvá svetová vojna a vznik Československa (Gunduličova 12, Bratislava, 30. Október 2014)

V priestoroch Inštitútu ASA sa opäť po roku zišli odborníci z oblasti histórie z Ústavu politických vied SAV, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, aby si spolu s pozvanými hosťami pripomenuli sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. Zároveň si účastníci diskusie pripomenuli aj 96. výročie vzniku spoločného československého štátu, ktorý vznikol na troskách rakúsko-uhorskej monarchie. Deň konania stretnutia nebol vybraný náhodne. 30. október má pre slovenskú históriu mimoriadny význam. V tento deň, v roku 1918, bola zvolená Slovenská národná rada a na zhromaždení v Turčianskom Sv. Martine bola prijatá Deklarácia slovenského národa, ktorá vošla do povedomia i histórie pod známejším názvom Martinská deklarácia. Ako píšu historici M. Hronský a M. Pekník v knihe Martinská deklarácia. Cesta slovenskej politiky k vzniku Česko-Slovenska: ...“hovorila už o požiadavkách slovenského národa v mene novozvolenej Slovenskej národnej rady. Vo svojich troch bodoch žiadala pre slovenský národ, ktorý je „čiastka rečovo i kultúrno-historicky jednotného československého národa\\\\\\\", neobmedzené právo na sebaurčenie až po úplnú nezávislosť. Žiadala okamžité uzavretie mieru a vyjadrila presvedčenie, že slovenský národ, napriek veľkému útlaku, dospel na taký stupeň kultúrneho rozvoja, že je schopný adekvátne prispieť k všeobecnému pokroku ľudstva. Hneď v úvode popierala akúkoľvek ďalšiu právomoc uhorskej vlády a starého maďarského byrokratického aparátu na Slovensku. Zároveň zdôraznila neodcudziteľnú a výlučnú právomoc Slovenskej národnej rady, „že v mene československého národa, bývajúceho v hraniciach Uhorska je jedine ona oprávnená hovoriť a konať. \\\\\\\" Pri príležitosti 90. yýročia Deklarácie slovenského národa vyšla vo vydavateľstve Veda SAV tiež kniha historika Mariána Hronského pod názvom: „Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918. Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu,“ ktorá je k dispozícii aj v knižnici Inštitútu ASA.

Fotogaléria
Komentáre