Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prezentácia publikácií: ZA ZRKADLOM POLITIKY a MARX A SPOLOČENSKÉ ZMENY PO ROKU 1989 (, 20. Október 2010)

Dňa 20. októbra 2010 sa v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV konala slávnostná prezentácia dvoch veľmi zaujímavých publikácií mladých autorov a aktívnych účastníkov mnohých diskusií na pôde Inštitútu ASA: Marušiak, J. a kol.: Za zrkadlom politiky a Dinuš, P. a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 (bližšie pozri časť publikácie). Podujatie, ktoré bolo pripravené Ústavom politických vied SAV, Klubom Nového slova, vydavateľstva VEDA a Inštitútom ASA, moderoval Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV.

Komentáre