Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prezentácia publikácie: NAJSTARŠIE DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁTU A PRÁVU (Bratislava, 2. Február 2012)

V obnovených priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave konalo uvedenie do života a prezentácia knihy ostatnej publikácie autora JUDr., et. MUDr. Daniela Šmihulu, PhD., Dr. iur. a expertného spolupracovníka Inštitútu ASA: Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva (bližšie o knihe pozri sekciu „publikácie“). Slávnostnú prezentáciu moderoval JUDr. Eduard Bárány, DrSc. S príhovormi v sále, kde podľa najnovších archívnych výskumov koncertoval aj mladý W.A. Mozart, vystúpili prítomní recenzenti publikácie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. Peter Juza

Fotogaléria
Komentáre