Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prezentácia publikácie: DEJINY RUSKEJ DIPLOMACIE (VYBRANÉ OSOBNOSTI) (Bratislava, 13. Február 2012)

V priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave sa 13. februára 2012 uskutočnila prezentácia, pripravená v spolupráci s Inštitútom ASA a Klubom Nového slova, najnovšej publikácie z dielne doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD. pod názvom: Dejiny ruskej diplomacie (vybrané osobnosti) (viď. sekcia publikácie). V preplnenej sále, kde boli prítomní okrem záujemcov o tému aj zástupcovia diplomatického zboru akreditovaného v Bratislave, vystúpili Alexander Bušujev, riaditeľ Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, jeden z recenzentov práce prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., a radca-vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Gennadij Asakaldovič. Autor publikácie pred prominentnými poslucháčmi, medzi ktorých patrili študenti diplomacie a politológie,...

vysokoškolskí učitelia, slovenskí diplomati, dôchodcovia, alebo aj bývalý predseda vlády Slovenskej republiky...., prezentoval výsledky svojej vedeckej práce.
Bližšie pozri: http://prestavka.sk/2-20290/Kniha-Z-dejin-ruskej-diplomacie-prezradza-Slovaka--rektora-v-Sankt-Peterburgu.xml
Komentáre