Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prezentácia knihy: BASTARDI V POLITIKE (Gunduličova 12, 11. Apríl 2013)

Historici a politológovia sa nevedia zhodnúť na tom, komu patrí výrok o nikaragujskom diktátorovi Somozovi „...je to bastard, ale náš...“ Slovo „bastard“, resp. „bastardi“ využil Leo MORAVČÍK v názve svojej najnovšej knihy „BASTARDI V POLITIKE (príbehy o tých, ktorí zneužili moc)“, ktorá bola prezentovaná na aprílovom stretnutí Klubu Nového slova pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a Ústavom politických vied SAV. V knihe je opis 12-tich príbehov ľudí, ktorí sa dopracovali k moci a túto moc zneužili. Opis je poučný a pre široký okruh čitateľov, ktorým je určený, tiež potvrdzuje krehkosť a slabosť niektorých foriem demokracií. Personálny záber „bastardov“ je prierezový, tak ako je prierezové geografické umiestnenie príbehov: Európa, Ázia, Afrika....Južná Amerika (bližšie o knihe pozri časť publikácie, alebo www.noveslovo.sk). Podujatie moderoval Peter JUZA, ktorý konštatoval, že „..éra bastardov v politike je nekonečná...“

Fotogaléria
Komentáre