Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Prezentácia edície Pohľady za horizont a knihy Impérium kapitálu (Gunduličova 12, Bratislava, 10. December 2014)

V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko. Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitúte ASA, spoluorganizátormi podujatia boli aj Futurologická spoločnosť na Slovensku, Ústav politických vied SAV a Klub Nového slova. Na podujatí zároveň doc. Ladislav Hohoš uviedol najnovšiu knihu tejto edície, ktorou je titul Ellen Meiksinovej Woodovej Impérium kapitálu. Prítomný bol aj prekladateľ publikácie Mário Polónyi. Kniha Impérium kapitálu sa nezameriava na históriu imperializmu. Ide skôr o definovanie podstaty kapitalistického impéria, čo by malo prispieť k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje v súčasnosti. Viac na www.noveslovo.sk – O edícii Pohľady za horizont.

Fotogaléria
Komentáre