Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Právo a znalostná spoločnosť (Bratislava, 24. Marec 2010)

Súčasťou verejnej diskusie k dokumentu „Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“ (pozri časť “Publikácie“) bolo aj pravidelné stretnutie Klubu Nového Slova dňa 24. marca 2010, ktorý bol pripravený v spolupráci s Inštitútom ASA. Témou diskusie bolo: Právo a znalostná spoločnosť. Hosťami podujatia boli: JUDr. M. Číž, podpredseda NR SR, prof. J. Pastorek, predseda SAV, prof. A. Klas, EÚ SAV, JUDr. J. Vozár, ÚŠaP SAV a PhDr. M. Pekník, riaditeľ ÚPV SAV, ktorý podujatie aj moderoval. V rámci diskusie sa reprezentatívne obsadenie hostí zhodlo, že znalostná spoločnosť jej skvalitnenie, resp. prvotná kvalita) je podmienená adekvátnym vzdelávaním, ako aj na tom že v spoločnosti je fixovaná nižšia úroveň axionálneho vedomia. Sproduktívnenie vedomostí je kategorickým imperatívom doby, ktorý len potvrdzuje, že kladené otázky sú niekedy dôležitejšie, než odpovede. Peter Juza

Záznam z pravidelného stretnutia nájdete na  (www.noveslovo.sk).
Komentáre