Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Potreba moderných pohľadov na formovanie multipolárneho sveta v 21. storočí - Čína a India vo svetovej politike (Bratislava, 23. Október 2009)

Dňa 23. Októbra 2009 sa na pôde Inštitútu ASA uskutočnil okrúhly stôl: Potreba moderných pohľadov na formovanie multipolárneho sveta v 21. storočí - Čína a India vo svetovej politike. Už piate podujatie sa uskutočnilo v rámci dlhodobého projektu: Postmoderna a zahraničná politika SR a bolo pripravené v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Združením NEZES a Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave.Úvodné vystúpenie India v siločiarach geopolitiky a geoekonomiky predniesol Ing. Ladislav Lysák, DrSc. Z Ekonomickej univerzity v Bratislave.Druhú prednášku: Čína - rozhodujúci aktér medzinárodných vzťahov v 21. storočí? realizoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA. Záverečné vystúpenie na tému: „Harmonický svet“ v dokumentoch KS Číny predniesol odborný garant projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Komentáre