Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Postmoderna a zahraničná politika SR (Bratislava, 18. December 2008)

Na pôde Inštitútu ASA sa dňa 18.decembra 2008 uskutočnil za účasti expertov, poslucháčov vysokých škôl a ostatných pozvaných hostí druhý okrúhly stôl v rámci dlhodobého projektu: Postmoderna a zahraničná politika SR, pripravovaného v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Friedrich Ebert Stiftung na tému: Nevojenská bezpečnosť na začiatku 21. storočia.

Hlavné úvodné vystúpenie predniesol doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. (Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava), ktorý o.i. analyzoval vojenské, nevojenské a kombinované bezpečnostné hrozby, ako aj GK08 (globálnu krízu 2008), ktorej vznik lokalizoval v rámci systému, ktorý napadla. Ďalej hovoril o vznikajúcej „sekurotológii“. V druhom vystúpení - komentári k téme prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc (Vysoká škola verejných a medzinárodných vzťahov Praha), otvoril otázku správnej interpretácie kategórie „postmoderna“. Ďalej apeloval na potrebu presadzovania Slovenskom humanistickej predstavy zahraničnej politiky v novej Európe. V bohatej a fundovanej diskusii boli otvorené otázky kooperatívnej bezpečnosti, moderného racionalizmu, (ne)efektivity multilateralizmu a pod. 
Komentáre