Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia fyzických osôb v rokoch 2011 a 2010 (Bratislava, 23. Marec 2011)

Hlavné vystúpenie na podujatí, ktorého cieľom bolo prediskutovať otázky spojené so súčasnou vládou prezentovaným a reálnym daňovým a odvodovým zaťažením fyzických osôb v rokoch 2011 a 2010, predniesol Ing. Igor Šulaj, bývalý generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky a exposlanec Národnej rady Slovenskej republiky. V prednáške „Porovnanie na modelových príkladoch“ poukázal na zásadné úskalia, ako aj cielené deformácie súčasných daňových prístupov oficiálnej dočasnej moci voči jednotlivcovi (daňovníkovi), ako aj voči (či najmä) samosprávam.

V rámci bohatej a fundovanej diskusie, expertná časť zúčastnených na podujatí došla k záveru, že nastavenie daňových náležitostí zodpovedá filozofii nízkej solidarity bohatých, čo je hlavným majákom súčasnej vládnej koalície, ako aj cielenej snahe o deštrukciu vzťahu štát - mestá a obce, čo je taktiež filozofickou výbavou súčasnej vládnej koalície.
Podujatie moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA.
Komentáre