Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Podpis Dohody o vzájomnom partnerstve a spolupráci (Bratislava, 29. Apríl 2009)

V Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov občianskeho združenia Mladí sociálni demokrati, predsedu Andreja Kolesíka a ústredného tajomníka Juraja Hamuľáka so zástupcami Inštitútu ASA (Analýzy, stratégie, alternatívy) na čele s predsedom Správnej rady ASA Dr. Vladimírom Faičom. Výsledkom stretnutia, ktoré reprezentuje záujmy sociálnodemokratickej mládeže na Slovensku a Inštitútu ASA nezávislého výskumneho, vzdelávacieho a vydavateľského inštitútu, ktorého snahou je prostredníctvom odborných prednášok a rôznych pracovných stretnutí mapovať, ale aj ovplyvňovať spoločensko-politický vývoj na Slovensku, bolo podpísanie Dohody o vzájomnom partnerstve a spolupráci.

Predmetom rokovania, čo sa odrazilo aj v podpísanom dokumente, bolo najmä určenie okruhov možnej spolupráce.
Predstavitelia Inštitútu ASA privítali návrh spoluorganizovať semináre pre mladých ľudí na aktuálne témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí na Slovensku, a ktoré reflektujú sociálnodemokratické zameranie organizácie.
V tomto kontexte predstavitelia Mladej sociálnej demokracie na Slovensku privítali ponuku na všestrannú odbornú pomoc pri organizovaní programov, podujatí a projektov, ktoré by mohli dopomôcť k rozvíjaniu sociálnodemokratických myšlienok medzi mladými ľuďmi Slovensku.

 

viac nájdete na stránke   MLADÍ SOCIÁLNI DEMOKRATI  www.mladi.eu
Fotogaléria
Komentáre