Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Participatívny rozpočet (Bratislava, 29. September 2010)

Prvé „poprázdninové“ stretnutie Klubu Nového slova, ktorý bol pripravený v spolupráci s Inštitútom ASA a bol súčasťou tzv. „Euromanifestácie“, teda podujatí (Európsky deň akcií proti finančným škrtom a uťahovaniu opaskov), ktoré sa konali paralelne napr. v: Bruseli, Prahe, Viedni, Linci, Budapešti, Aténach, Kyjeve, Berlíne...., sa venovalo problematike participatívneho rozpočtu.

Na stretnutie klubu prijali pozvanie a diskutovali: vysokoškolský pedagóg, starosta najväčšej mestskej časti Bratislavy - Petržalka a kandidát na post primátora Bratislavy Milan Ftáčnik, filozof Ladislav Hohoš a politológ Ľuboš Blaha.
Podujatie, ktoré sa tešilo mimoriadnemu záujmu, hlavný orátor M. Ftáčnik, ako kandidát so sociálno-demokratickým profilom, o.i. prezentoval svoju víziu budúcnosti Bratislavy s akcentom na potrebu priblíženia rozhodovacieho procesu k občanom a tiež s potrebou formulovania participatívneho rozpočtu hlavného mesta Slovenka.
Záznam z pravidelného stretnutia nájdete na internetových stránkach (www.noveslovo.sk).
Fotogaléria
Komentáre