Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Parita kúpnej sily (Bratislava, 6. December 2007)

V Odborný seminár k problematike „parity kúpnej sily“ sa uskutočnil 6.12.2007 v dopoludňajších hodinách v priestoroch inštitútu ASA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 23 odborníkov a záujemcov o problematiku. Seminár moderoval doc. Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA. Hlavný referát predniesol expert Štatistického úradu SR Ing. Pavol Baláž. K problematike prebehla relatívne obsiahla a živá diskusia s výmenou aj odlišných názorov /špecificky na otázku vývoja znehodnotenia a postupného zhodnocovania meny v SR (pôvodne po roku 1989 a aj v rámci ČSFR).

SEMINÁR : "Parita kúpnej sily "
Pracovný seminár inštitútu ASA /analýzy, stratégie, alternatívy/ Odborný seminár k problematike „parity kúpnej sily“ sa uskutočnil 6.12.2007 v dopoludňajších hodinách v priestoroch inštitútu ASA v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 23 odborníkov a záujemcov o problematiku. Seminár moderoval doc. Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA. Hlavný referát predniesol expert Štatistického úradu SR Ing. Pavol Baláž (viď. prezentácia). K problematike prebehla relatívne obsiahla a živá diskusia s výmenou aj odlišných názorov /špecificky na otázku vývoja znehodnotenia a postupného zhodnocovania meny v SR (pôvodne po roku 1989 a aj v rámci ČSFR). V rámci odbornej diskusie sa pripomenula potreba vyčísľovania sociálnych a ekonomických ukazovateľov za SR v zahraničných menách (euro, dolár a pod.) nielen v nominálnom prepočte kurzom Sk, ale aj v parite kúpnej sily /PKS/. A to pre porovnávanie a spracúvanie rôznych rebríčkov a poradovníkov výslovne len v parite kúpnej sily. V médiách sa v tomto ohľade vyskytujú mnohokrát chyby a potom aj nekvalifikované konštatovania. Často však aj v nadväznosti na texty vedeckých pracovníkov, dokonca i štúdií OECD. Pritom ide o rádovo vysoké rozdiely (50 – 100% - a to podľa typu porovnania).

Ing. Michal Majtán, PhD., odborný expert ASA
Fotogaléria
Komentáre