Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Osmičky v moderných dejinách Slovenska (Bratislava, 23. Apríl 2008)

Inštitút ASA v spolupráci s Klubom Nového slova pripravili ďalšie zo série spoločných podujatí - tematickú besedu: „Osmičky v moderných dejinách Slovenska“.

Podujatie, ktoré sa konalo 23. apríla 2008 otvoril a moderoval výkonný riaditeľ Inštitútu ASA Peter Juza.
V rámci besedy vystúpili renomovaní slovenskí historici Miroslav Pekník, Peter Zeleňák a Michal Štefanský, ktorí úvodnými poznámkami k „svojmu“ historickému obdobiu vytvorili predpoklady k živej diskusii. V tejto vystúpili, okrem niektorých priamych aktérov udalostí roku 1968 aj zástupcovia akademickej obce. Unisono poukázali na potrebu budovania a rozvíjania historického vedomia národa a spoločnosti. 
Komentáre