Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Oskar Krejčí: Mezinárodní politika, prezentácia 5. vydania knihy (Bratislava, 4. December 2014)

V priestoroch Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha sa uskutočnila prezentácia 5. vydania knihy Mezinárodní politika. Autorom je jeden z najvýznamnejších politológov v stredoeurópskom priestore, prof. Oskar Krejčí. Kniha vyšla prvýkrát v roku 1997 a každé z nasledujúcich vydaní bolo určitým doplnením toho predchádzajúceho. Najnovšie vydanie označil autor za najprepracovanejšie, pretože zmenami prešlo viac ako 300 strán, veľa informácií bolo aktualizovaných. Autor sa snažil aj pomocou množstva empirických dát podať čitateľom aktuálny obraz vývoja medzinárodnej politky. Tradičné delenie knihy na tri hlavné časti: Globálny politický systém, Politický proces a Teórie medzinárodnej politiky prinášajú najnovšie teoretické poznakty z oblasti výskumu medzinárodnej politiky. Ako sám autor zdôraznil, kniha prináša kritickejší pohľad a zohľadnila najmä prístupy tzv. kritického realizmu a konštruktivizmu, pretože tieto nadobudli významnú úlohu v medzinárodnej politike po skončení studenej vojny

Fotogaléria
Komentáre