Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Okrúhly stôl: Vzťah obyvateľov SR k čítaniu kníh (Brstislava, 20. Máj 2009)

Prvý okrúhly stôl venovaný problematike čítania, sa konal dňa 20.mája 2009 na pôde Inštitútu ASA pod názvom Vzťah obyvateľov SR k čítaniu kníh. Podujatie bolo pripravené v spolupráci Národným osvetovým centrom v Bratislave a Literárnym informačným centrom v Bratislave. Cieľom uzatvoreného podujatia bolo zoznámiť sa prostredníctvom záverov terénneho výskumu s názormi na čítanie kníh a vôbec, aký je vzťah slovenskej populácie k jednotlivým druhom umenia.

Úvodné vystúpenie Vzťah obyvateľov SR k čítaniu kníh (prezentácia v prílohe) predniesol PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. (Kabinet výskumu kultúry, Národného literárneho centra v Bratislave). Následne prezentoval Doc. PhDr. Peter Valček, CSc. (Literárne informačné centrum v Bratislave) závery z výskumného projektu Kultúra čítania (desaťročné deti) 2005-2007 (prezentácia v prílohe).
V bohatej, obsahovej a tiež emotívnej diskusii, v ktorej sa stretli spisovatelia, knihovníci z terénu, sociológovia, ale aj pedagógovia, sa zúčastnení unisono zhodli, že aj keď sú aktuálne výsledky (v porovnaní napr. s priemerom v EÚ) pomerne dobré, dlhodobé trendy (kvality) čítania nevykazujú do budúcnosti povzbudzujúce parametre.
fotogaléria


Peter Juza
Komentáre