Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Okrúhly stôl: AKO SA ZMENILA SVETOVÁ POLITIKA V PRVOM DESAŤROČÍ NOVÉHO MILÉNIA (Bratislava, 16. December 2010)

Už ôsmy okrúhly stôl v rámci dlhodobého projektu Postmoderna a zahraničná politika Slovenskej republiky sa uskutočnil na pôde Inštitútu ASA dňa 16. decembra 2010. Podujatie moderoval za Inštitút ASA doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. a uskutočnilo v spolupráci s jubilujúcim Ústavom politických vied SAV (20. výročie vzniku inštitúcie) a v partnerstve s Friedrich Ebert Stiftung Bratislava.

Zameraním okrúhleho stola bola „bilančná“ téma: „Ako sa zmenila svetová politika v prvom desaťročí nového milénia“.
Uvedeným okrúhly stolom bol projekt úspešne zakončený!
Odborný garant projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave predniesol úvodné slovo. Sformuloval tri základné trendy, ktoré budú naďalej ovplyvňovať svetovú politiku do budúcnosti a vymedzil 10+1 tendenciu, ktoré boli dominantné v minulom desaťročí.
S komentárom na úvodné slová vystúpil JUDr., et. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr. iur., zo Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici.
Na záver podujatia bola uvedená do života, za osobnej účasti autora, najnovšia publikácia prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc., Válka (bližšie pozri časť „publikácie“).
Fotogaléria
Komentáre