Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Oficiálna prezentácia časopisu Dav Dva (Gunduličova 12, Bratislava, 29. Jún 2017)

Občianske združenie DAV DVA zorganizovalo v priestoroch Inštitútu ASA dňa 29. 6. 2017 verejnú prezentáciu nového kultúrno-politického magazínu DAV DVA. Názov, ktorí si členovia občianskeho združenia vybrali, má voľne nadviazať na myšlienky a ideály ľavicovej skupiny fungujúcej v rokoch 1922 až 1937 na území Slovenska. Ako sami na prezentácii povedali, svojím časopisom nechcú vytvárať rôznymi ideológiami limitovaný priestor. Odmietajú elitárstvo, sektárstvo a vyčleňovanie. Nebudú presadzovať dogmatické predstavy, ale ponúkajú autentický ľavicový priestor v zmysle návratu ku koreňom ľavicového myslenia. Majú totiž názor, že na Slovensku absentuje práve tento druh ľavicového myslenia, pretože sa v mediálnom priestore dlhodobo presadili skôr myšlienky tzv. tretej cesty a stredo-ľavé prúdy v politickom spektre. Členovia redakčného kolektívu hovorili o ceste, ktorá viedla k začatiu vydávania časopisu aj o jeho obsahovom zameraní. Ako veľký prínos vyzdvihli, že sa okolo neho podarilo členom redakcie zhromaždiť skupinu ľavicových intelektuálov pôsobiacich v rôznych častiach spoločenského života.

Komentáre