Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odzbrojovanie a medzinárodná bezpečnosť na začiatku 21. storočia (Bratislava, 12. Máj 2010)

Okrúhly stôl: "Odzbrojovanie a medzinárodná bezpečnosť na začiatku 21. storočia" Bratislava, 12. mája 2010 Siedmy okrúhly stôl v rámci dlhodobého projektu Postmoderna a zahraničná politika Slovenskej republiky sa uskutočnil na pôde Inštitútu ASA dňa 12. mája 2010. Bol súčasťou odbornej diskusie k dokumentu „Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosť“. Zameraním okrúhleho stola bola aktuálna téma v kontexte s aprílovým summitom prezidentov Ruskej federácie (ktorý sa presunul na summit tesne predtým vykonajúc štátnu návštevu Slovenskej republiky) a Spojených štátov v Prahe: Odzbrojovanie a medzinárodná bezpečnosť na začiatku 21. storočia.

Úvodné slovo predniesol odborný garant projektu doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Druhým vystupujúcim bol prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc., z Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave. V rámci bohatej diskusie bolo zaujímavé diskusné vystúpenie prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc., ktorý hovoril o medzinárodnoprávnych aspektoch odzbrojenia, fragmentácii medzinárodného práva a o faktickej svetovej bihegemónii. Podujatie moderoval doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., výkonný riaditeľ Inštitútu ASA. Uskutočnilo v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a v partnerstve s Friedrich Ebert Stiftung Bratislava.

Peter Juza
Fotogaléria
Komentáre