Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť (Gunduličova 12, Bratislava, 2. Október 2014)

Slovensko si v tomto roku štvordňovými oslavami v Banskej Bystrici (28. – 31. augusta) pripomenulo 70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania ako súčasti európskej protifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. S cieľom pripomenúť si odkaz SNP, Inštitút ASA v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova, pripravili diskusiu s historikmi Stanislavom Mičevom, ktorý je riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici a s Miroslavom Pekníkom, riaditeľom Ústavu politických vied SAV. M. Pekník vo svojom príspevku mapoval obdobie po roku 1989 a rôzne pohľady na SNP objavujúce sa nielen v odbornej verejnosti, ale aj v slovenskom politickom spektre. Poslucháčom ukázal, že „po novembri 1989 slovenská spoločnosť zviedla o Povstanie a jeho odkaz svoj vnútorný boj.“ S. Mičev sa z pozície riaditeľa Múzea SNP, ako hlavného organizátora tohtoročných osláv, zameral najmä na prípravy a priebeh osláv, ich odkaz a zaujímavé poznatky z dlhoročnej práce venovanej posilňovaniu historického vedomia o tejto etape slovenských dejín. Obaja rečníci sa zhodli v názore, že je potrebné skúmať Povstanie, naďalej verejnosť korektne oboznamovať s výsledkami výskumu, aby aj v budúcnosti slovenská spoločnosť vnímala Povstanie ako jeden z významných míľnikov svojej histórie, s jeho obrovským významom pre Slovensko smerom do zahraničia.

Komentáre