Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odborný seminár k problematike chudoby v SR (Bratislava, 19. Jún 2008)

Seminár sa uskutočnil 19.6.2008 v priestoroch ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 18 odborníkov a záujemcov o problematiku. Seminár moderoval doc. Peter Juza, výkonný riaditeľ ASA a Ing. Michal Majtán, PhD. Hlavný referát predniesla pracovníčka Štatistického úradu SR PhDr. Ľudmila Ivančíková. Základné tézy jej vystúpenia sú uverejnené v prílohe webovej stránky ASA.

K problematike prebehla relatívne rozsiahla a živá diskusia s uvedením aj podnetných návrhov pre výskum i prax.
Pripomenula sa povážlivo vysoká a zvyšujúca sa diferenciácia vývoja chudoby v SR podľa krajov.
Konštatoval sa nepriaznivý vývoj od situácie keď výskumní pracovníci žiadali údaje k situácii keď údaje sú, ale v podstate ich nemá kto analyzovať, skúmať a využívať a potom aj dovádzať do návrhov pre decíznu prax.
Diskutujúci pripomínali potrebu napĺňania cieľov v oblasti budovania všestranne vyspelého a konsolidovaného sociálneho štátu, a to v rámci sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Vyslovili sa podnety na prácu aj z inými individuálnymi a priamymi údajmi, a to najmä Sociálnej poisťovne, úradov práce, Daňového úradu a pod.
Pripomenuli sa súvislosti vývoja príjmov domácností dôchodcov s vývojom nezamestnanosti v minulosti a zvyšovania dôchodkov po 1.1.2004.
V závere účastníci odporúčajú decíznej sfére ako aj predstaviteľom výskumu (vr. na vysokých školách) aby sa výrazne zvyšovala kapacita spoločenských vied v SR a umožnilo sa tak zabezpečiť využívanie údajových základní štatistických a ďalších orgánov a organizácií pre kvalitné analýzy a spracúvanie návrhov pre decíznu sféru na odstraňovanie nežiadúcich tendencií vývoja v spoločnosti a formovanie pozitívnych trendov vývoja sociálneho štátu v SR. Ide o apel najmä vo vzťahu k Vláde SR, NR SR, spoločensko-vedné ústavy SAV, MF SR, MPSVR SR, vysoké školy, MŠ SR i spoločensko-vedné organizácie vedcov a výskumníkov.


Bratislava 19.6.2008 Ing. Michal Majtán, PhD., odborný
expert ASA 
Fotogaléria
Komentáre