Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odborný seminár Euro pred bránami Slovenska (Bratislava, 18. December 2006)

Inštitút ASA v spolupráci s Ministerstvom financií SR dnes v Bratislave zorganizovali pod názvom „Euro pred bránami Slovenska“ odborný seminár ako širokospektrálnu výmenu názorov predstaviteľov vlády, centrálnej banky a ekonómov na zavedenie spoločnej európskej meny.

Cieľom tohto seminára bolo prediskutovať problematiku zavedenia Euro z hľadiska výhod a nevýhod pre ekonomický a spoločenský vývoj Slovenska, jeho obyvateľov, podnikateľský sektor, ekonomické prostredie, medzinárodnopolitické postavenie krajiny ako aj politický charakter štátu.
V úvodnom vystúpení predseda vlády SR Robert Fico pripomenul jednoznačný zámer vlády deklarovaný v jej programovom vyhlásení konštatovaním, že vláda Slovenskej republiky mieni urobiť všetko potrebné pre zavedenie spoločnej európskej meny v roku 2009. Cesta k spoločnej európskej mene nemôže viesť len cez lacnú pracovnú silu a obmedzovanie verejných výdavkov. Naliehavosť otázok plnenia ekonomických predpokladov zavedenia spoločnej európskej meny, sa podľa jeho slov, okrem prijatého Programového vyhlásenia, prejavilo aj v prijatom rozpočte na budúci rok. Predseda vlády tiež poukázal na nevyhnutnosť prehĺbiť diskusiu a širokú informovanosť nielen odbornej ale aj laickej verejnosti, o tomto dôležitom kroku, ktorý je pred slovenskou spoločnosťou.
Na medzinárodné aspekty vstupu do eurozóny upozornil minister zahraničných vecí Ján Kubiš. Priblíženiu výhod a nevýhod sa venoval minister financií Ján Počiatek. Vystúpenie guvernéra centrálnej banky Ivana Šramka prezentovalo účastníkom najmä menové a iné dôsledky vstupu SR do eurozóny. Podnetné boli aj vystúpenia ministra hospodárstva Ľ. Jahnátka, Petra Staněka a Petra Mihóka. V bohatej diskusii účastníci z radov hospodárskych a bankových kruhov, ako aj akademickej a vedeckej obce prezentovali svoje širokospektrálne a podnetné názory na celkový proces prijímania eura na Slovensku.
Dnešný seminár potvrdil, že v nastávajúcom období budú potrebné aj ďalšie podobné podujatia, na ktorých budú môcť účastníci diskutovať o všetkých aspektoch problematiky vstupu Slovenskej republiky do eurozóny.

Ladislav Balko
inštitút ASA 
Komentáre