Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Odborná konferencia k problematike rozvoja systému zdravotníctva (Bratislava, 17. Máj 2006)

Spoločná účasť politikov, predstaviteľov vedeckej a akademickej obce, stavovských organizácií, tretieho sektora a odborníkov z praxe na dnešnej odbornej konferencii venovanej problematike rozvoja zdravotného systému, organizovanej stranou Smer - sociálna demokracia a programovým inštitútom ASA ukazuje, že aj na Slovensku je možné napraviť pošramotenú otázku využívania odbornej verejnosti pri tvorbe koncepcií rozvoja spoločnosti.

Ak v súvislosti s takou hodnotou, akou je ochrana zdravia, doterajšie reformy priniesli potrebu reformy predchádzajúcich reforiem, na konci ktorých bol nespokojný občan, štát - veľmi problematicky si plniaci povinnosť voči občanovi a verejnému zdravotníctvu, nahnevaní lekári a zdravotnícki pracovníci, otázka znela: Ako ďalej pri tvorbe niečoho, čo nie je len oprávnenou kritikou existujúceho stavu? Východisko bolo jediné: Začať tvoriť alternatívu rozvoja systému zdravotníctva, založenú na odborných vedomostiach, názoroch a postojoch presahujúcich rámec jednej politickej strany, poznamenal riaditeľ inštitútu ASA Vladimír Faič.

Hneď v úvode konferencie predseda strany Smer - sociálna demokracie a poslanec NR SR Robert Fico a prof. MUDr. Ján Štencl, DrSc. takzvane "pokrstili" publikáciu s názvom "Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva" od kolektívu autorov pod vedením Pavla Pašku a Milana Kamenského. Z dvadsiatichštyroch spoluautorov publikácie väčšina predstavuje mimostranícky rámec. Len pre zaujímavosť je vhodné spomenúť : m. prof. MUDr. Milana Dragulu, DrSc., prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc., h. prof. Ľudevíta Martinca, CSc., doc. MUDr. Ivana Rovného, CSc., doc. JUDr. Karola Tótha, PhD., MPH a ďalších.

Poslanec NR SR Pavol Paška odštartoval diskusiu skloňujúcu systém zdravotníctva vo všetkých možných pádoch, s dôležitou poznámkou - v prípade kolízie individuálneho a verejného záujmu, návrh koncepcie predpokladá uprednostnenie verejného záujmu. Ďalší spoluautori diskutovali o základných východiskách pre definovanie rozvoja systému zdravotnej starostlivosti, štruktúre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a zdravotných poisťovňach, koncepcii informatizácie rezortu, regulácií systému, posudzovaní kvality v zdravotníctve, stratégií rozvoja verejného zdravotníctva, liekovej politike, urgentnej starostlivosti...

ZÁVERY Z KONFERENCIE :
Vieme, čo chceme. Máme to zosúladené do ucelenej koncepcie. Sme pripravení to spustiť v praxi. Nebránime sa novým námetom.

Bratislava 17. máj 2006 
Komentáre