Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

O užitočnosti a škodlivosti sociálnych teórií (Gunduličova 12, Bratislava, 7. November 2013)

Hosťom stretnutia Klubu Nového slova bol prof. PhDr. František Novosád, CSc., pripomeňme, že v jeho začiatkoch člen klubu a jeden spomedzi prvých redaktorov Slova, ktoré vzniklo v roku1999. Téma podujatia, ktoré spoluorganizovali Ústav politických vied SAV a Inštitút ASA, bola zvolená vzhľadom na súčasnú prezentáciu kolektívnej monografie Dejiny sociálneho a politického myslenia. Moderátor podujatia Jozef Lysý vyzdvihol význam tejto publikácie, ktorej je profesor Novosád jedným z editorov a autor ôsmich kapitol. Vystúpenie hosťa malo dve časti, v prvej hovoril o „užitočnosti a škodlivosti sociálnych teórií“, v druhej priblížil, ako sa rodila prezentovaná monografia. Záznam jeho pútavého a presvedčivého vystúpenia po spracovaní bude uverejnený na www.noveslovo.sk.

Fotogaléria
Komentáre