Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

O NAŠEJ SÚČASNEJ NESPOKOJNOSTI A CESTÁCH SOCIÁLNEJ (Bratislava, 21. Február 2012)

Druhé februárové stretnutie Klubu Nového slova pripraveného v spolupráci s Inštitútom ASA a ďalšími partnermi bolo nazvané O našej súčasnej nespokojnosti a cestách sociálnej demokracie z krízy. Hosťom stretnutia, ktoré moderovali Peter Juza a Jozef Lysý, bol europoslanec, programový riaditeľ inštitútu ASA a filozof Borisa Zala. V úvodnom slove nezaprel v sebe filozofa a pedagóga; pedagóga svojím prednesom, filozofa náhľadom na súčasné pocity nespokojnosti s kapitalizmom a hľadanie východísk. Poukázal na dve predstavy, ktoré sa dnes ponúkajú: romantickú a utopickú – sám však uprednostňuje postupné kroky k zmenám. V druhej časti hovoril o práci europarlamentu. Diskusia obnažila, že naša nespokojnosť je naozajstná a ľudia kladú otázky čoraz priamejšie. Textový záznam ako aj video z podujatia nájdete na stránke spoločensko-politického týždenníka SLOVO (www.noveslovo.sk)

Fotogaléria
Komentáre