Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

O financializácii svetovej ekonomiky a jej hlavných aktéroch (Gunduličova 12, Bratislava, 28. Jún 2016)

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Podeliť o bohaté vedomosti zo sveta veľkých peňazí, ktoré získal počas pôsobenia v globálnych finančných inštitúciách, sa prišiel finančný analytik Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA. Svoju prednášku uviedol exkurzom do histórie najpodstatnejších udalostí, ktoré priviedli globálny finančný systém až do jeho súčasnej podoby. Postupne priblížil formovanie tzv. štyroch fáz financializácie svetovej ekonomiky a jej dopady na reálnu ekonomiku. Prvú fázu charakterizuje dominancia finančných trhov, druhú fázu dominancia finančných inštitúcií, tretiu fázu dominancia finančných elít a štvrtú fázu, nazvanú aj ako dominanciu finančného motívu, charakterizuje prevaha segmentu špekulatívnej ekonomiky, ktorá sa rozvíja popri reálnej ekonomike a nespadá pod žiadne mechanizmy regulácie a kontroly.

Jedným z hlavných znakov štvrtej fázy je oveľa väčšia dynamika inovácií vo finančnom sektore ako napr. v oblasti techniky. Finančný sektor dnes funguje tak, že z reálnej ekonomiky odsáva príliš veľa financií práve do oblasti špekulatívnej ekonomiky. Tento spôsob fungovania však ohrozuje ekonomiky štátov až možnosťou úplného kolapsu a ich rozvratom. Poslednú časť prednášky venoval L. Tanner aktuálnej úlohe hlavných systémových bánk v globálnom finančnom systéme, ich marketingovej stratégii, finančným inováciám, pákovým a marginovým obchodom. Upozornil aj na ďalší veľký problém, ktorým je rozvinutý fenomén „tieňového bankovníctva,“ kedy sa likvidita prenáša do daňových rajov. Prevažná väčšina takto prenesenej likvidity smeruje do krajín tzv. Monroovej doktríny, teda krajín Latinskej Ameriky a ďalších, ktoré boli označené za oblasť výsostného vplyvu USA. Pripomenul aj obdobie roka 2000, ktoré bolo na finančných trhoch charakteristické nárastom počtu miliardárov „vyrobených“ doslova „cez noc.“ Tu tiež L. Tanner podal vysvetlenie pôvodu tohto fenoménu. Vysvetlil ako štvrtá fáza financializácie postihuje tzv. rozvíjajúce sa ekonomiky akými je aj Slovensko a Česká republika. Podkapitalizované podniky v rozvíjajúcich sa ekonomikách nie sú schopné financovať hi-tech, pretože to si vyžaduje vyšší kapitál. Preto majú podniky v uvedených krajinách nižší potenciál pre investície, čo so sebou prináša pohyb v tzv. bludnom kruhu. Aj to je jeden z dôsledkov dominantného, nekontrolovaného a neregulovaného postavenia globálnych finančných inštitúcií v procese financializácie svetovej ekonomiky.
Komentáre