Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Nová hodvábna cesta, jej šance a prekážky (Gunduličova 12, Bratislava, 17. Január 2018)

Pozvanie Klubu Nového slova a Inštitútu ASA prijal Leopold Moravčík, ktorý sa zúčastnil v Číne za Klub Nového slova seminára o Novej hodvábnej ceste. O svojej ceste do Číny informoval L. Moravčík v článku Spoznávanie Novej hodvábnej cesty na stránkach www.noveslovo.sk. L. Moravčík počas besedy priblížil iniciatívu Číny, ktorá už 4 roky rozvíja myšlienku prepojenia Číny so sieťou pozemných trás a námorných liniek pre rozvoj medzinárodného obchodu. Slovenska sa uvedený projekt dotýka v podobe od roku 2015 fungujúceho formátu šestnástich krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktoré prijali agendu spolupráce v rámci iniciatívy Pásma a cesty. Čína rozbehla v súvislosti s projektom Belt and Road – Pásmo a Cesta veľa podujatí rôzneho druhu.

L. Moravčík sa zúčastnil seminára, ktorý zorganizoval Inštitút európskych štúdií (IES) patriaci pod Čínsku akadémiu sociálnych vied (CASS). Na seminári sa zúčastnili zástupcovia výskumných tímov krajín strednej a východnej Európy (CEEC), aby posúdili možnosti, ako môže spolupráca týchto krajín v rámci formácie 16+1 podporiť iniciatívu Belt and Road. A nehovorilo sa iba o obchodných záležitostiach, ale súčasťou tejto iniciatívy je aj rozvoj turistického ruchu a kultúrna výmena. Beseda s L. Moravčíkom nebola len o jeho poslednej návšteve Číny v rámci seminára, ale aj o jeho poslednej knihe rovnako venovanej Číne. Kniha s názvom Čína na konci dlhého pochodu obsahuje autorove poznatky, ktoré zozbieral na svojich cestách ako zahraničnopolitický redaktor. Dokázal tak v knihe zhrnúť a porovnať posun vo vývoji krajiny za dlhšie časové obdobie. Počas svojich ciest mal možnosť vidieť, ako sa za štyridsať rokov Čína zmenila zo zaostalej agrárnej krajiny a druhú hospodársky najvyspelejšiu krajinu sveta. Pochopiť tieto prudké zmeny nemožno bez hľadania historických súvislostí, preto v knihe majú svoje miesto aj odkazy na minulosť.
Komentáre