Aktuality
home
print
mail
Newsletter

Chcete dostávať pravidlené informácie o novinkách na našej internetovej stránke?

 

Niektoré metodologické aspekty fungovania nacionalizmu a antisemitizmu (Gunduličova 12, Bratislava, 29. Január 2014)

Pozvanie Inštitútu ASA a Klubu Nového slova prijal prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc, ktorý ako riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave a dlhoročný vysokoškolský pedagóg predstavil pozvaným hosťom zaujímavé poznatky z výskumu v oblasti národností na Slovensku. Vo svojej prednáške sa venoval aj interpretácii pojmov ako nacionalizmus, národ, národné vedomie a pod., ktoré boli v slovenskej spoločnosti v rôznych dejinných obdobiach vnímané rozdielne. Z pozície riaditeľa múzea židovskej kultúry hovoril o jeho činnosti a spolupráci s domácimi aj zahraničnými inštitúciami. Problematika nacionalizmu a antisemitizmu je však neustále predmetom sporných interpretácií a preto prof. Mešťan upozornil na potrebu užšej spolupráce štátu so zainteresovanými organizáciami, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní vzdelávania obyvateľstva v tejto oblasti a najmä v boji proti všetkým formám extrémizmu, xenofóbii a rasového násilia.

Fotogaléria
Komentáre